(+30) 211 40 90 010 - (+30) 694 48 78 203

info@geoline.gr

Ρύθμιση & Νομιμοποίηση Αυθαιρέτου

Από τις 3 Νοεμβρίου 2017  έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος Νόμος για τα αυθαίρετα (4495/2017).
Το ειδικό ενιαίο πρόστιμο μπορεί να εξοφληθεί  σε  100 μηνιαίες δόσεις.

Παράλληλα με καταβολή μόνο του 30% του ειδικού προστίμου θα μπορούν οι μονογονεϊκές οικογένειες να νομιμοποιούν αυθαίρετο κτίσμα εφόσον πρόκειται για πρώτη κατοικία.

Επίσης, όσον αφορά τους Έλληνες πολίτες μουσουλμάνους που έχουν εγκατασταθεί στη Θράκη, θα καταβάλουν 20% του ειδικού προστίμου για τη νομιμοποίηση της κύριας κατοικίας τους και σε περίπτωση ελλείψεως τίτλων ιδιοκτησίας, τα δικαιολογητικά θα καθοριστούν αργότερα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Περιβάλλοντος.

Όσον αφορά την εκτέλεση εργασιών αποπεράτωσης, επισκευής, κατεδάφισης, κατασκευής στέγης, ενίσχυσης κτλ. σε περιπτώσεις αυθαιρέτων κατασκευών οι οποίες έχουν περαιώσει τη διαδικασία με τους προηγούμενους νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων ή υπαχθούν στον νέο νόμο, θα μπορούν να υλοποιούνται ύστερα από έγκριση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, εφόσον οι εργασίες αυτές δεν επαυξάνουν το κτίσμα σε όγκο, εκτός των περιπτώσεων:

α)κατασκευής ανελκυστήρα ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ)

β)κατασκευής υποχρεωτικής στέγης σύμφωνα με τους ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου

γ)κατασκευής στέγης σύμφωνα με ισχύουσα άδεια οικοδομής και μόνον εφόσον δεν υφίσταται υπέρβαση καθ΄ύψος ή υφίσταται υπέρβαση καθ΄ύψος η οποία όμως δεν υπερβαίνει σε ποσοστό το 10% του προβλεπομένου στην άδεια.

Στις νομοτεχνικές βελτιώσεις διευκρινίζεται ακόμη ότι η έγκριση δόμησης και η έκδοση άδειας δόμησης για ιδιωτικούς ιερούς ναούς και παρεκκλήσια εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και όχι από την Υπηρεσία Δόμησης της Εκκλησίας της Ελλάδος (Ναοδομία).

Οι κατηγορίες αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων καθορίζονται,πλέον, ως εξής:
Στην πρώτη κατηγορία των αυθαιρέτων τα οποία έχουν τη δυνατότητα νομιμοποίησης, ανήκουν όσα έχουν κατασκευαστεί πριν τον Ιούνιο του 1975 και δηλώνονται με ένα εφάπαξ ποσό της τάξης των 250 ευρώ, συν το κόστος της τεχνικής έκθεσης. Είναι απαραίτητη αίτηση στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ, υπεύθυνη δήλωση, Ε9, τεχνική έκθεση μηχανικού, φωτογραφίες, αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα χρόνου υλοποίησης.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν όσα έχουν κτισθεί από το 1975 ως το 1983 και για τη νομιμοποίησή τους θα πληρώνεται πλέον το αντίστοιχο παράβολο, το τέλος του ειδικού προστίμου και το κόστος της τεχνικής έκθεσης, χωρίς ωστόσο να απαιτείται πλέον η κατάθεση σχεδίων του κτιρίου.

Στην τρίτη κατηγορία ανήκουν τα αυθαίρετα με μικρές παραβάσεις (π.χ. πέργκολες, μπάρμεκιου, αύξηση διάστασης εξώστη) τα οποία θα νομιμοποιούνται πλέον με την καταβολή 250 ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παραβάσεων, συμπεριλαμβανομένων επίσης χρημάτων που απαιτούνται για το κόστος του προστίμου και της τεχνικής έκθεσης. Είναι απαραίτητη η αίτηση στο σύστημα του ΤΕΕ, υπεύθυνη δήλωση και τεχνική έκθεση μηχανικού.

Στην τέταρτη κατηγορία ανήκουν  αυθαίρετες κατασκευές, όπως ημιυπαίθριοι, δώμα, κλειστά μπαλκόνια, εφόσον δεν παραβιάζεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40% το πολεοδομικό μέγεθος της δόμησης και σε ποσοστό 20% το πολεοδομικό μέγεθος του ύψους, μετά την συμπλήρωση της ταυτότητας του κτιρίου.

Στην πέμπτη κατηγορία ανήκουν ακίνητα με  πολύ μεγάλες παραβάσεις, όπως επίσης  και τα εξ ολοκλήρου αυθαίρετα και  γενικά όσα αυθαίρετα δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες 1-4.Για αυτά προβλέπεται εξαίρεση από την  κατεδάφιση για 30 χρόνια, ύστερα από την καταβολή των ανάλογων προστίμων.

Στη ρύθμιση δεν μπορούν να υπαχθούν όσα αυθαίρετα βρίσκονται εντός δασών, εντός αρχαιολογικών χώρων και στον αιγιαλό, αλλά και όσα κατασκευάστηκαν μετά την 27η Ιουλίου του 2011.

Η  GEOLINE  με απόλυτη  υπευθυνότητα  αναλαμβάνει  την  υπαγωγή  του  ακινήτου  σας  στο  Νόμο 4495/2017 . Προηγείται  η  διεξοδική  επιμέτρηση  των χώρων του, δεδομένα τα οποία  συγκρίνονται  με τα  επίσημα σχέδια της οικοδομικής άδειας, καταγράφονται  όλα όσα μπορούν να αποτελέσουν  παράβαση  και δηλώνονται  στα  φύλλα  ελέγχου  της  σχετικής  πλατφόρμας  του ΤΕΕ .Η σωστή  αποτύπωση  των δεδομένων  της  υφιστάμενης κατάστασης του  ακινήτου  αποτελεί  εγγύηση ότι ο πελάτης  δεν θα βρεθεί  προ  εκπλήξεων στο μέλλον.Η  διεκπεραίωση που  παρέχουμε είναι  ολοκληρωμένη (π.χ.  αν ο πελάτης δε διαθέτει σχέδια του ακινήτου ,εμείς  τα αναζητούμε  στο  αρχείο  της Πολεοδομίας) , στο  συντομότερο  χρονικό  διάστημα και  φυσικά  με την πλέον  ανταγωνιστική αμοιβή.