(+30) 211 40 90 010 - (+30) 694 48 78 203

info@geoline.gr

ΙNSPEKTIMI I PRONËS

Kontrolli i pronës është një analizë e kufizuar për gjëndjen e pronës. Një prone e vjetër mund të shfaq shënja të dukshme dëmtimi,të tilla si, fryrje ose çarje në mure,lagështirë, druvarë të kalbur etj. GEOLINE mund të vlerësoj gjëndjen e çatisë të thmeleve,sistemin e ngrohjes dhe të ftofjes,sistemin hidraulik dhe elektrik qe ndikojnë në vlerën e pronës. Japim reference inxhinieri të shkruar për gjëndjen e pronës në të cilën përmbahen zgjidhje për mirëmbajtje dhe riparimin e pronës.