(+30) 211 40 90 010 - (+30) 694 48 78 203

info@geoline.gr

VLERËSIMI I PRONËS

GEOLINE zbaton përvojën e saj të madhe dhe të rëndësishme për vlerësimin e pronës së pa tundur duke krahasuar  vlerën e pronës në gjëndjen e tanishme.Kjo vlerë mund të vlerësohet në tre mënyra.

-Afërsim me tregun (krahasimi i pronës me shitjet e fundit të pronave të tjera në treg.)

-Afërsimi i vlerës (llogaritjen e buzhetit që nevojitet për të ndërtuar sot të njëjtën prone.)

-Afërsimi i të ardhurave (analiza e të ardhurave që do sjell prona ne qoftë se jepet me qira.)

Vlera e vlerësimit të pasuris së pa tundur mund të rritet apo të ulet për arsye të ndryshme,të tilla si, ndryshimet në kushtet ekonomike dhe në ndryshimet e çmimeve në ndërtim.